สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนทอง 48 6 1 3 55
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 44 6 2 0 52
3 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 35 7 6 3 48
4 วัดประชาบำรุง 21 3 2 0 26
5 วัดบางแสม 19 11 5 3 35
6 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 19 4 2 0 25
7 วัดล่าง 16 3 2 2 21
8 บ้านปลายคลอง 20 16 3 0 0 19
9 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 16 2 0 3 18
10 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 15 19 2 5 36
11 วัดประตูน้ำท่าไข่ 15 7 2 3 24
12 สุเหร่าสมอเซ 15 5 4 0 24
13 สุเหร่าดารุลนาอีม 14 5 2 0 21
14 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 14 3 2 2 19
15 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 12 8 2 5 22
16 มารดานฤมล 12 4 1 1 17
17 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 11 6 5 5 22
18 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 11 6 1 5 18
19 วัดเที่ยงพิมลมุข 11 6 0 8 17
20 วัดบางสมัคร 11 5 2 1 18
21 เทศบาล๑(บางวัว) 11 0 5 3 16
22 สุเหร่าลำชะล่า 10 5 2 2 17
23 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 10 1 4 2 15
24 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 9 3 4 2 16
25 แสมขาววิทยาคาร 9 3 3 0 15
26 สุเหร่าเกาะไร่ 9 1 2 0 12
27 สกุลดีประชาสรรค์ 8 8 3 2 19
28 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 8 7 4 6 19
29 วัดพิมพาวาส 8 7 3 3 18
30 ประกอบราษฎร์บำรุง 8 7 2 2 17
31 วัดสุขาราม 8 3 3 0 14
32 ปากคลองบางขนาก 8 3 1 3 12
33 วัดจุกเฌอ 8 2 2 1 12
34 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 8 1 5 1 14
35 สุเหร่าคลอง 19 7 6 3 0 16
36 บึงสิงโต 7 5 4 1 16
37 วัดเกตุสโมสร 7 5 1 1 13
38 วัดบางเกลือ 7 3 5 5 15
39 วัดหลวงแพ่ง 7 3 0 0 10
40 วัดคลองสวน 7 1 0 3 8
41 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 6 8 4 1 18
42 วัดนครเนื่องเขต 6 6 1 2 13
43 วัดสองคลอง 6 4 2 0 12
44 วัดศรีมงคล 6 3 3 1 12
45 วัดหนามแดง 6 3 0 0 9
46 พระพิมลเสนี 6 2 4 1 12
47 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 6 2 2 1 10
48 วัดสนามจันทร์ 6 2 0 1 8
49 สุเหร่าแคราย 6 2 0 0 8
50 วัดคลอง 18 6 1 1 0 8
51 วัดกระทุ่ม 6 1 0 0 7
52 วัดบางปลานัก 6 0 1 0 7
53 ตลาดคลอง 16 5 5 3 0 13
54 สามัคคีราษฎร์บำรุง 5 3 3 2 11
55 อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 5 3 0 1 8
56 วัดบางสาย 5 2 2 0 9
57 สุเหร่าคลอง 14 5 2 0 2 7
58 สุเหร่าคลอง 20 5 1 1 0 7
59 คลองพานทอง 5 1 0 2 6
60 บ้านวนท่าแครง 5 0 0 0 5
61 วัดพิพิธประสาทสุนทร 4 4 3 2 11
62 เซนต์แอนโทนี 4 4 0 1 8
63 วัดชนะสงสาร 4 4 0 0 8
64 ศรีวิทยา 4 3 1 0 8
65 วัดเขาดิน 4 3 0 3 7
66 สุเหร่าคลองใหญ่ 4 2 3 0 9
67 บ้านเกาะดอน 4 1 0 0 5
68 วัดพรหมสุวรรณ 4 1 0 0 5
69 สุเหร่าลาดน้ำขาว 4 0 0 0 4
70 สุเหร่าคลอง 15 4 0 0 0 4
71 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 3 7 2 1 12
72 สุเหร่าจรเข้น้อย 3 5 1 0 9
73 วัดโพธาราม 3 4 3 0 10
74 วัดหนองกระสังสามัคคี 3 4 2 0 9
75 พรหมานุเคราะห์ 3 3 3 0 9
76 สะแกโดดประชาสรรค์ 3 3 1 0 7
77 สุเหร่าปากคลอง 20 3 3 0 2 6
78 วัดเทพราช 3 3 0 1 6
79 ศรีวรการ 3 3 0 1 6
80 วัดคู้เกษมสโมสร 3 3 0 0 6
81 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 3 2 1 1 6
82 วัดแสนภูดาษ 3 2 0 1 5
83 สุเหร่าคู้ 3 2 0 0 5
84 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 3 1 1 0 5
85 วัดประชาบำรุงกิจ 3 1 1 0 5
86 วัดบึงทองหลาง 3 1 1 0 5
87 บ้านสีล้ง 3 1 0 0 4
88 วัดทด 3 0 0 0 3
89 วัดไชยธารา 3 0 0 0 3
90 บ้านดอนเกาะกา 2 4 3 2 9
91 สันติภาพ 2 2 4 0 8
92 แพ่งพิทยาภูมิ 2 2 0 0 4
93 วัดผาณิตาราม 2 2 0 0 4
94 สุเหร่าคลอง 18 2 2 0 0 4
95 วัฒนาลัย 2 1 3 0 6
96 บ้านบางข้าว 2 1 2 0 5
97 วัดญาณรังษาราม 2 1 2 0 5
98 วัดสมานรัตนาราม 2 1 0 1 3
99 สุจิปุลิ 2 1 0 0 3
100 สุเหร่าดอนเกาะกา 2 1 0 0 3
101 บ้านคลอง 21 2 1 0 0 3
102 วัดลาดยาว 2 0 1 0 3
103 สุเหร่าคลองหกวา 2 0 1 0 3
104 ปากบึงสิงโต 2 0 0 0 2
105 จันทร์เจริญ 2 0 0 0 2
106 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 1 4 0 1 5
107 วัดดอนทราย 1 3 0 3 4
108 ดาราสมุทร 1 2 0 0 3
109 วัดบึงตาหอม 1 1 1 0 3
110 เทพประสิทธิ์วิทยา 1 1 0 1 2
111 วัดอรัญญิการาม 1 1 0 1 2
112 วัดนิโครธาราม 1 1 0 0 2
113 บ้านวังตะเคียน 1 1 0 0 2
114 วัดใหม่ประเวศ 1 1 0 0 2
115 คลองขวาง 1 1 0 0 2
116 วัดบางผึ้ง 1 0 1 0 2
117 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 1 0 1 0 2
118 วัดบ้านนา 1 0 1 0 2
119 วัดพนมพนาวาส 1 0 1 0 2
120 เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 1 0 1 0 2
121 วัดอินทาราม 1 0 0 0 1
122 อนุบาลขวัญตา 1 0 0 0 1
123 บ้านบางแก้ว 1 0 0 0 1
124 วัดลาดบัว 1 0 0 0 1
125 วัดสุคันธศีลาราม 1 0 0 0 1
126 วัดกลางราษฎร์บำรุง 0 3 1 1 4
127 วัดคลองต้นหมัน 0 2 0 2 2
128 วัดคลองบ้านโพธิ์ 0 2 0 1 2
129 บึงเทพยา 0 2 0 0 2
130 วัดดอนสีนนท์ 0 2 0 0 2
131 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 1 1 0 2
132 ปัญจพิทยาคาร 0 1 1 0 2
133 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 0 1 1 0 2
134 สุเหร่าดอนกลาง 0 1 1 0 2
135 วัดตะพังคลี 0 1 0 3 1
136 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 1 0 1 1
137 ตลาดเปร็ง 0 1 0 0 1
138 บ้านแขวงกลั่น 0 1 0 0 1
139 วัดบางปรง 0 1 0 0 1
140 วัดบางไทร 0 1 0 0 1
141 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 1 0 0 1
142 วัดเทพนิมิตร 0 1 0 0 1
143 สุเหร่าสมอเอก 0 1 0 0 1
144 สกัด ๘๐ 0 0 1 0 1
145 วัดแพรกนกเอี้ยง 0 0 0 0 0
รวม 800 373 177 130 1,350