สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนทอง 47 6 1 3 54
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 42 6 2 0 50
3 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 34 7 6 3 47
4 วัดประชาบำรุง 20 3 1 0 24
5 วัดบางแสม 19 10 5 3 34
6 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 19 4 2 0 25
7 วัดล่าง 16 3 2 2 21
8 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 16 2 0 3 18
9 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 15 19 2 5 36
10 วัดประตูน้ำท่าไข่ 15 7 2 3 24
11 บ้านปลายคลอง 20 15 3 0 0 18
12 สุเหร่าสมอเซ 14 5 4 0 23
13 สุเหร่าดารุลนาอีม 14 5 2 0 21
14 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 14 3 2 2 19
15 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 12 8 2 5 22
16 มารดานฤมล 12 4 1 1 17
17 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 11 6 5 5 22
18 วัดเที่ยงพิมลมุข 11 6 0 8 17
19 วัดบางสมัคร 11 4 2 1 17
20 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 11 4 1 5 16
21 เทศบาล๑(บางวัว) 11 0 5 3 16
22 สุเหร่าลำชะล่า 10 4 2 2 16
23 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 10 1 4 2 15
24 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 9 3 4 2 16
25 แสมขาววิทยาคาร 9 3 3 0 15
26 สุเหร่าเกาะไร่ 9 1 2 0 12
27 วัดพิมพาวาส 8 7 3 3 18
28 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 8 6 4 6 18
29 ปากคลองบางขนาก 8 3 1 3 12
30 วัดจุกเฌอ 8 2 2 1 12
31 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 8 1 5 1 14
32 สุเหร่าคลอง 19 7 6 3 0 16
33 บึงสิงโต 7 5 4 1 16
34 วัดเกตุสโมสร 7 5 1 1 13
35 วัดบางเกลือ 7 3 5 5 15
36 วัดสุขาราม 7 3 3 0 13
37 วัดหลวงแพ่ง 7 3 0 0 10
38 วัดคลองสวน 7 1 0 3 8
39 สกุลดีประชาสรรค์ 6 8 3 2 17
40 ประกอบราษฎร์บำรุง 6 7 2 2 15
41 วัดนครเนื่องเขต 6 6 1 1 13
42 วัดสองคลอง 6 4 2 0 12
43 วัดหนามแดง 6 3 0 0 9
44 พระพิมลเสนี 6 2 4 1 12
45 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 6 2 2 1 10
46 วัดสนามจันทร์ 6 2 0 1 8
47 สุเหร่าแคราย 6 2 0 0 8
48 วัดคลอง 18 6 1 1 0 8
49 วัดกระทุ่ม 6 1 0 0 7
50 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 5 7 4 0 16
51 ตลาดคลอง 16 5 5 3 0 13
52 วัดศรีมงคล 5 3 3 1 11
53 อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 5 3 0 1 8
54 วัดบางสาย 5 2 1 0 8
55 สุเหร่าคลอง 14 5 2 0 2 7
56 สุเหร่าคลอง 20 5 1 1 0 7
57 คลองพานทอง 5 1 0 2 6
58 วัดบางปลานัก 5 0 1 0 6
59 บ้านวนท่าแครง 5 0 0 0 5
60 วัดพิพิธประสาทสุนทร 4 4 3 2 11
61 เซนต์แอนโทนี 4 4 0 1 8
62 วัดชนะสงสาร 4 4 0 0 8
63 สามัคคีราษฎร์บำรุง 4 3 3 2 10
64 ศรีวิทยา 4 3 1 0 8
65 สุเหร่าคลองใหญ่ 4 2 3 0 9
66 วัดเขาดิน 4 2 0 3 6
67 วัดพรหมสุวรรณ 4 1 0 0 5
68 สุเหร่าลาดน้ำขาว 4 0 0 0 4
69 สุเหร่าคลอง 15 4 0 0 0 4
70 สุเหร่าจรเข้น้อย 3 5 1 0 9
71 วัดโพธาราม 3 4 3 0 10
72 พรหมานุเคราะห์ 3 3 3 0 9
73 วัดหนองกระสังสามัคคี 3 3 2 0 8
74 สะแกโดดประชาสรรค์ 3 3 1 0 7
75 สุเหร่าปากคลอง 20 3 3 0 2 6
76 ศรีวรการ 3 3 0 1 6
77 วัดคู้เกษมสโมสร 3 3 0 0 6
78 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 3 2 1 1 6
79 วัดเทพราช 3 2 0 1 5
80 สุเหร่าคู้ 3 2 0 0 5
81 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 3 1 1 0 5
82 วัดประชาบำรุงกิจ 3 1 1 0 5
83 วัดบึงทองหลาง 3 1 1 0 5
84 บ้านสีล้ง 3 1 0 0 4
85 บ้านเกาะดอน 3 0 0 0 3
86 วัดทด 3 0 0 0 3
87 วัดไชยธารา 3 0 0 0 3
88 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 2 7 2 1 11
89 บ้านดอนเกาะกา 2 4 3 2 9
90 สันติภาพ 2 2 4 0 8
91 วัดแสนภูดาษ 2 2 0 1 4
92 แพ่งพิทยาภูมิ 2 2 0 0 4
93 วัดผาณิตาราม 2 2 0 0 4
94 สุเหร่าคลอง 18 2 2 0 0 4
95 วัดญาณรังษาราม 2 1 2 0 5
96 วัดสมานรัตนาราม 2 1 0 1 3
97 สุจิปุลิ 2 1 0 0 3
98 สุเหร่าดอนเกาะกา 2 1 0 0 3
99 บ้านคลอง 21 2 1 0 0 3
100 วัดลาดยาว 2 0 1 0 3
101 สุเหร่าคลองหกวา 2 0 1 0 3
102 ปากบึงสิงโต 2 0 0 0 2
103 จันทร์เจริญ 2 0 0 0 2
104 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 1 4 0 1 5
105 วัดดอนทราย 1 3 0 3 4
106 ดาราสมุทร 1 2 0 0 3
107 บ้านบางข้าว 1 1 2 0 4
108 วัดบึงตาหอม 1 1 1 0 3
109 เทพประสิทธิ์วิทยา 1 1 0 1 2
110 วัดอรัญญิการาม 1 1 0 1 2
111 วัดนิโครธาราม 1 1 0 0 2
112 บ้านวังตะเคียน 1 1 0 0 2
113 วัดใหม่ประเวศ 1 1 0 0 2
114 คลองขวาง 1 1 0 0 2
115 วัฒนาลัย 1 0 3 0 4
116 วัดบางผึ้ง 1 0 1 0 2
117 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 1 0 1 0 2
118 วัดบ้านนา 1 0 1 0 2
119 วัดพนมพนาวาส 1 0 1 0 2
120 เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 1 0 1 0 2
121 วัดอินทาราม 1 0 0 0 1
122 อนุบาลขวัญตา 1 0 0 0 1
123 บ้านบางแก้ว 1 0 0 0 1
124 วัดลาดบัว 1 0 0 0 1
125 วัดสุคันธศีลาราม 1 0 0 0 1
126 วัดกลางราษฎร์บำรุง 0 3 1 1 4
127 วัดคลองต้นหมัน 0 2 0 2 2
128 บึงเทพยา 0 2 0 0 2
129 วัดดอนสีนนท์ 0 2 0 0 2
130 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 1 1 0 2
131 ปัญจพิทยาคาร 0 1 1 0 2
132 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 0 1 1 0 2
133 สุเหร่าดอนกลาง 0 1 1 0 2
134 วัดตะพังคลี 0 1 0 3 1
135 วัดคลองบ้านโพธิ์ 0 1 0 1 1
136 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 1 0 1 1
137 ตลาดเปร็ง 0 1 0 0 1
138 บ้านแขวงกลั่น 0 1 0 0 1
139 วัดบางปรง 0 1 0 0 1
140 วัดบางไทร 0 1 0 0 1
141 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 1 0 0 1
142 วัดเทพนิมิตร 0 1 0 0 1
143 สุเหร่าสมอเอก 0 1 0 0 1
144 สกัด ๘๐ 0 0 1 0 1
145 วัดแพรกนกเอี้ยง 0 0 0 0 0
รวม 779 360 175 128 1,442