สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนทอง 27 8 7 42 48 6 1 3 55
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 15 17 10 42 44 6 2 0 52
3 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 11 15 10 36 35 7 6 3 48
4 วัดประชาบำรุง 11 3 3 17 21 3 2 0 26
5 บ้านปลายคลอง 20 10 3 0 13 16 3 0 0 19
6 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 9 3 2 14 16 2 0 3 18
7 วัดประตูน้ำท่าไข่ 8 3 5 16 15 7 2 3 24
8 วัดบางแสม 7 5 6 18 19 11 5 3 35
9 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 6 3 6 15 19 4 2 0 25
10 สุเหร่าสมอเซ 6 3 4 13 15 5 4 0 24
11 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 2 1 9 14 3 2 2 19
12 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 6 1 2 9 8 1 5 1 14
13 ปากคลองบางขนาก 6 1 0 7 8 3 1 3 12
14 สุเหร่าดารุลนาอีม 5 7 4 16 14 5 2 0 21
15 วัดล่าง 4 5 3 12 16 3 2 2 21
16 วัดเที่ยงพิมลมุข 4 5 2 11 11 6 0 8 17
17 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 4 4 3 11 11 6 5 5 22
18 วัดจุกเฌอ 4 3 1 8 8 2 2 1 12
19 วัดสองคลอง 4 1 1 6 6 4 2 0 12
20 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 3 6 4 13 15 19 2 5 36
21 วัดเกตุสโมสร 3 6 1 10 7 5 1 1 13
22 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 3 3 2 8 12 8 2 5 22
23 วัดคลองสวน 3 3 2 8 7 1 0 3 8
24 วัดนครเนื่องเขต 3 3 1 7 6 6 1 2 13
25 สุเหร่าลำชะล่า 3 2 6 11 10 5 2 2 17
26 วัดเขาดิน 3 0 2 5 4 3 0 3 7
27 วัดบางสมัคร 2 5 3 10 11 5 2 1 18
28 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2 3 1 6 10 1 4 2 15
29 วัดสนามจันทร์ 2 3 1 6 6 2 0 1 8
30 สุเหร่าคลอง 19 2 3 0 5 7 6 3 0 16
31 พระพิมลเสนี 2 2 0 4 6 2 4 1 12
32 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 2 1 4 7 11 6 1 5 18
33 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 2 1 3 6 8 7 4 6 19
34 วัดพิมพาวาส 2 1 2 5 8 7 3 3 18
35 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 2 1 0 3 3 1 1 0 5
36 สกุลดีประชาสรรค์ 2 0 4 6 8 8 3 2 19
37 เทศบาล๑(บางวัว) 2 0 2 4 11 0 5 3 16
38 บึงสิงโต 2 0 2 4 7 5 4 1 16
39 วัดประชาบำรุงกิจ 2 0 2 4 3 1 1 0 5
40 วัดพิพิธประสาทสุนทร 2 0 1 3 4 4 3 2 11
41 สุเหร่าลาดน้ำขาว 2 0 1 3 4 0 0 0 4
42 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 2 0 0 2 6 8 4 1 18
43 วัดศรีมงคล 2 0 0 2 6 3 3 1 12
44 ศรีวิทยา 2 0 0 2 4 3 1 0 8
45 สุเหร่าจรเข้น้อย 2 0 0 2 3 5 1 0 9
46 สุจิปุลิ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
47 แสมขาววิทยาคาร 1 7 2 10 9 3 3 0 15
48 วัดหลวงแพ่ง 1 4 2 7 7 3 0 0 10
49 มารดานฤมล 1 3 1 5 12 4 1 1 17
50 วัดคลอง 18 1 3 0 4 6 1 1 0 8
51 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 1 2 2 5 9 3 4 2 16
52 สุเหร่าเกาะไร่ 1 2 2 5 9 1 2 0 12
53 สามัคคีราษฎร์บำรุง 1 2 2 5 5 3 3 2 11
54 สุเหร่าคลองใหญ่ 1 2 2 5 4 2 3 0 9
55 วัดคู้เกษมสโมสร 1 2 2 5 3 3 0 0 6
56 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 1 2 2 5 3 2 1 1 6
57 อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 2 1 4 5 3 0 1 8
58 บ้านเกาะดอน 1 2 1 4 4 1 0 0 5
59 สะแกโดดประชาสรรค์ 1 2 1 4 3 3 1 0 7
60 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 1 1 1 3 6 2 2 1 10
61 วัดชนะสงสาร 1 1 1 3 4 4 0 0 8
62 วัดบึงทองหลาง 1 1 1 3 3 1 1 0 5
63 วัดหนามแดง 1 1 0 2 6 3 0 0 9
64 บ้านวนท่าแครง 1 1 0 2 5 0 0 0 5
65 วัดพรหมสุวรรณ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
66 วัดแสนภูดาษ 1 1 0 2 3 2 0 1 5
67 วัดทด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
68 วัดบางเกลือ 1 0 8 9 7 3 5 5 15
69 วัดสุขาราม 1 0 5 6 8 3 3 0 14
70 วัดหนองกระสังสามัคคี 1 0 1 2 3 4 2 0 9
71 สุเหร่าคลอง 15 1 0 0 1 4 0 0 0 4
72 วัดโพธาราม 1 0 0 1 3 4 3 0 10
73 วัดเทพราช 1 0 0 1 3 3 0 1 6
74 ปากบึงสิงโต 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 ดาราสมุทร 1 0 0 1 1 2 0 0 3
76 คลองพานทอง 0 3 1 4 5 1 0 2 6
77 วัดกระทุ่ม 0 3 0 3 6 1 0 0 7
78 สุเหร่าคลอง 14 0 2 1 3 5 2 0 2 7
79 วัดไชยธารา 0 2 1 3 3 0 0 0 3
80 สุเหร่าคลอง 20 0 2 0 2 5 1 1 0 7
81 สุเหร่าปากคลอง 20 0 2 0 2 3 3 0 2 6
82 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 2 0 2 1 1 0 1 2
83 สุเหร่าแคราย 0 1 2 3 6 2 0 0 8
84 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 8 7 2 2 17
85 วัดบางปลานัก 0 1 1 2 6 0 1 0 7
86 วัดบางสาย 0 1 0 1 5 2 2 0 9
87 เซนต์แอนโทนี 0 1 0 1 4 4 0 1 8
88 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 0 1 0 1 3 7 2 1 12
89 พรหมานุเคราะห์ 0 1 0 1 3 3 3 0 9
90 วัฒนาลัย 0 1 0 1 2 1 3 0 6
91 วัดสมานรัตนาราม 0 1 0 1 2 1 0 1 3
92 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
93 วัดนิโครธาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
94 วัดบางผึ้ง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
95 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
96 วัดอินทาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านสีล้ง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
98 สุเหร่าคู้ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
99 สันติภาพ 0 0 1 1 2 2 4 0 8
100 แพ่งพิทยาภูมิ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
101 บ้านคลอง 21 0 0 1 1 2 1 0 0 3
102 วัดลาดยาว 0 0 1 1 2 0 1 0 3
103 สุเหร่าคลองหกวา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
104 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 0 0 1 1 1 4 0 1 5
105 วัดบึงตาหอม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
106 บ้านวังตะเคียน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
107 วัดใหม่ประเวศ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
108 วัดบ้านนา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
109 วัดพนมพนาวาส 0 0 1 1 1 0 1 0 2
110 เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
111 อนุบาลขวัญตา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 บึงเทพยา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
113 ตลาดคลอง 16 0 0 0 0 5 5 3 0 13
114 ศรีวรการ 0 0 0 0 3 3 0 1 6
115 บ้านดอนเกาะกา 0 0 0 0 2 4 3 2 9
116 วัดผาณิตาราม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
117 สุเหร่าคลอง 18 0 0 0 0 2 2 0 0 4
118 บ้านบางข้าว 0 0 0 0 2 1 2 0 5
119 วัดญาณรังษาราม 0 0 0 0 2 1 2 0 5
120 จันทร์เจริญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
121 วัดดอนทราย 0 0 0 0 1 3 0 3 4
122 วัดอรัญญิการาม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
123 คลองขวาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 วัดลาดบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 วัดสุคันธศีลาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 วัดกลางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
128 วัดคลองต้นหมัน 0 0 0 0 0 2 0 2 2
129 วัดคลองบ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
130 วัดดอนสีนนท์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 ปัญจพิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 สุเหร่าดอนกลาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 วัดตะพังคลี 0 0 0 0 0 1 0 3 1
136 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
137 ตลาดเปร็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านแขวงกลั่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 วัดบางปรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 วัดบางไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 วัดเทพนิมิตร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 สุเหร่าสมอเอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 สกัด ๘๐ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 วัดแพรกนกเอี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 243 208 175 626 800 373 177 130 1,350