สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนทอง 26 8 6 40 47 5 1 3 53
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 15 15 10 40 41 6 2 0 49
3 วัดประชาบำรุง 11 3 3 17 21 3 2 0 26
4 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 10 15 10 35 34 7 6 3 47
5 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 9 3 2 14 16 2 0 3 18
6 บ้านปลายคลอง 20 9 2 0 11 14 3 0 0 17
7 วัดประตูน้ำท่าไข่ 8 3 5 16 15 7 2 3 24
8 วัดบางแสม 7 5 6 18 19 11 5 3 35
9 สุเหร่าสมอเซ 6 2 4 12 13 5 4 0 22
10 ปากคลองบางขนาก 6 1 0 7 8 3 1 3 12
11 สุเหร่าดารุลนาอีม 5 7 4 16 14 5 2 0 21
12 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 5 1 2 8 7 1 5 1 13
13 วัดล่าง 4 5 2 11 15 3 2 1 20
14 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 4 4 3 11 11 6 5 5 22
15 วัดเที่ยงพิมลมุข 4 4 2 10 9 5 0 8 14
16 วัดสองคลอง 4 1 1 6 6 4 2 0 12
17 วัดคลองสวน 3 3 2 8 7 1 0 3 8
18 วัดนครเนื่องเขต 3 3 1 7 6 6 1 2 13
19 สุเหร่าลำชะล่า 3 2 6 11 10 5 2 2 17
20 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 2 5 4 11 13 19 2 5 34
21 วัดบางสมัคร 2 5 2 9 10 5 2 1 17
22 วัดเกตุสโมสร 2 5 1 8 6 4 1 1 11
23 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 2 3 1 6 10 8 2 5 20
24 วัดสนามจันทร์ 2 3 1 6 6 2 0 1 8
25 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 2 1 5 8 11 4 2 0 17
26 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 2 1 3 6 8 7 4 6 19
27 วัดพิมพาวาส 2 1 2 5 8 7 3 3 18
28 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 2 1 0 3 3 1 1 0 5
29 สกุลดีประชาสรรค์ 2 0 4 6 8 8 3 2 19
30 เทศบาล๑(บางวัว) 2 0 2 4 11 0 5 3 16
31 บึงสิงโต 2 0 2 4 7 5 4 1 16
32 วัดประชาบำรุงกิจ 2 0 2 4 3 1 1 0 5
33 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 2 0 0 2 6 8 4 1 18
34 วัดศรีมงคล 2 0 0 2 6 3 3 1 12
35 ศรีวิทยา 2 0 0 2 4 3 1 0 8
36 สุเหร่าจรเข้น้อย 2 0 0 2 3 5 1 0 9
37 สุจิปุลิ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
38 แสมขาววิทยาคาร 1 7 2 10 9 3 3 0 15
39 มารดานฤมล 1 3 1 5 12 4 1 1 17
40 สุเหร่าคลอง 19 1 3 0 4 6 6 3 0 15
41 วัดคลอง 18 1 3 0 4 6 1 1 0 8
42 วัดหลวงแพ่ง 1 3 0 4 4 3 0 0 7
43 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 1 2 2 5 9 3 4 2 16
44 สุเหร่าเกาะไร่ 1 2 2 5 9 1 2 0 12
45 สามัคคีราษฎร์บำรุง 1 2 2 5 5 3 3 2 11
46 สุเหร่าคลองใหญ่ 1 2 2 5 4 2 3 0 9
47 วัดคู้เกษมสโมสร 1 2 2 5 3 3 0 0 6
48 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 1 2 2 5 3 2 1 1 6
49 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 2 1 4 8 1 4 2 13
50 อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 2 1 4 5 3 0 1 8
51 สะแกโดดประชาสรรค์ 1 2 1 4 3 3 1 0 7
52 วัดบึงทองหลาง 1 1 1 3 3 1 1 0 5
53 วัดหนามแดง 1 1 0 2 5 3 0 0 8
54 บ้านวนท่าแครง 1 1 0 2 5 0 0 0 5
55 วัดพรหมสุวรรณ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
56 วัดทด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
57 วัดแสนภูดาษ 1 1 0 2 2 2 0 1 4
58 วัดบางเกลือ 1 0 8 9 7 3 5 5 15
59 วัดสุขาราม 1 0 5 6 8 3 3 0 14
60 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 1 0 3 4 7 6 1 5 14
61 วัดเขาดิน 1 0 2 3 2 3 0 3 5
62 วัดพิพิธประสาทสุนทร 1 0 1 2 3 4 3 2 10
63 วัดหนองกระสังสามัคคี 1 0 1 2 3 4 2 0 9
64 วัดชนะสงสาร 1 0 1 2 3 4 0 0 7
65 วัดจุกเฌอ 1 0 1 2 2 2 2 1 6
66 วัดเทพราช 1 0 0 1 3 3 0 1 6
67 ดาราสมุทร 1 0 0 1 1 2 0 0 3
68 คลองพานทอง 0 3 1 4 4 1 0 2 5
69 วัดกระทุ่ม 0 3 0 3 6 1 0 0 7
70 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 2 1 3 8 3 2 2 13
71 สุเหร่าคลอง 14 0 2 1 3 5 2 0 2 7
72 วัดไชยธารา 0 2 1 3 3 0 0 0 3
73 สุเหร่าคลอง 20 0 2 0 2 5 1 1 0 7
74 สุเหร่าปากคลอง 20 0 2 0 2 3 3 0 2 6
75 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 2 0 2 1 1 0 1 2
76 สุเหร่าแคราย 0 1 2 3 6 2 0 0 8
77 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 8 7 2 2 17
78 วัดบางปลานัก 0 1 1 2 6 0 1 0 7
79 บ้านเกาะดอน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
80 วัดบางสาย 0 1 0 1 5 2 2 0 9
81 เซนต์แอนโทนี 0 1 0 1 4 4 0 1 8
82 พรหมานุเคราะห์ 0 1 0 1 3 3 3 0 9
83 พระพิมลเสนี 0 1 0 1 2 2 4 1 8
84 วัฒนาลัย 0 1 0 1 2 1 3 0 6
85 วัดสมานรัตนาราม 0 1 0 1 2 1 0 1 3
86 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
87 วัดนิโครธาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
88 วัดบางผึ้ง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
89 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
90 วัดอินทาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 สุเหร่าคู้ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
92 สันติภาพ 0 0 1 1 2 2 4 0 8
93 แพ่งพิทยาภูมิ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
94 บ้านคลอง 21 0 0 1 1 2 1 0 0 3
95 สุเหร่าคลองหกวา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
96 บ้านสีล้ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
97 วัดบึงตาหอม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
98 บ้านวังตะเคียน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
99 วัดใหม่ประเวศ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
100 วัดบ้านนา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
101 วัดพนมพนาวาส 0 0 1 1 1 0 1 0 2
102 เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
103 อนุบาลขวัญตา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 0 0 1 1 0 4 0 1 4
105 บึงเทพยา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
106 ตลาดคลอง 16 0 0 0 0 5 3 3 0 11
107 ศรีวรการ 0 0 0 0 3 3 0 1 6
108 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 0 0 0 0 3 2 2 1 7
109 สุเหร่าคลอง 15 0 0 0 0 3 0 0 0 3
110 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 5 2 1 9
111 บ้านดอนเกาะกา 0 0 0 0 2 4 3 2 9
112 วัดโพธาราม 0 0 0 0 2 4 3 0 9
113 วัดผาณิตาราม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
114 สุเหร่าคลอง 18 0 0 0 0 2 2 0 0 4
115 บ้านบางข้าว 0 0 0 0 2 1 2 0 5
116 วัดญาณรังษาราม 0 0 0 0 2 1 2 0 5
117 จันทร์เจริญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 วัดดอนทราย 0 0 0 0 1 3 0 3 4
119 วัดอรัญญิการาม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
120 คลองขวาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 วัดลาดยาว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 ปากบึงสิงโต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 วัดลาดบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 วัดสุคันธศีลาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 วัดกลางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
127 วัดคลองต้นหมัน 0 0 0 0 0 2 0 2 2
128 วัดคลองบ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
129 วัดดอนสีนนท์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
131 ปัญจพิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 สุเหร่าดอนกลาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 วัดตะพังคลี 0 0 0 0 0 1 0 3 1
135 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
136 ตลาดเปร็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านแขวงกลั่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 วัดบางปรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 วัดบางไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 วัดเทพนิมิตร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 สกัด ๘๐ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 208 188 163 559 724 363 177 129 1,264