สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดดอนทอง 27 8 7 42
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 15 17 10 42
3 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 11 15 10 36
4 วัดประชาบำรุง 11 3 3 17
5 บ้านปลายคลอง 20 10 3 0 13
6 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 9 3 2 14
7 วัดประตูน้ำท่าไข่ 8 3 5 16
8 วัดบางแสม 7 5 6 18
9 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 6 3 6 15
10 สุเหร่าสมอเซ 6 3 4 13
11 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 2 1 9
12 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 6 1 2 9
13 ปากคลองบางขนาก 6 1 0 7
14 สุเหร่าดารุลนาอีม 5 7 4 16
15 วัดล่าง 4 5 3 12
16 วัดเที่ยงพิมลมุข 4 5 2 11
17 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 4 4 3 11
18 วัดจุกเฌอ 4 3 1 8
19 วัดสองคลอง 4 1 1 6
20 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 3 6 4 13
21 วัดเกตุสโมสร 3 6 1 10
22 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 3 3 2 8
23 วัดคลองสวน 3 3 2 8
24 วัดนครเนื่องเขต 3 3 1 7
25 สุเหร่าลำชะล่า 3 2 6 11
26 วัดเขาดิน 3 0 2 5
27 วัดบางสมัคร 2 5 3 10
28 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2 3 1 6
29 วัดสนามจันทร์ 2 3 1 6
30 สุเหร่าคลอง 19 2 3 0 5
31 พระพิมลเสนี 2 2 0 4
32 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 2 1 4 7
33 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 2 1 3 6
34 วัดพิมพาวาส 2 1 2 5
35 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 2 1 0 3
36 สกุลดีประชาสรรค์ 2 0 4 6
37 เทศบาล๑(บางวัว) 2 0 2 4
38 บึงสิงโต 2 0 2 4
39 วัดประชาบำรุงกิจ 2 0 2 4
40 วัดพิพิธประสาทสุนทร 2 0 1 3
41 สุเหร่าลาดน้ำขาว 2 0 1 3
42 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 2 0 0 2
43 วัดศรีมงคล 2 0 0 2
44 ศรีวิทยา 2 0 0 2
45 สุเหร่าจรเข้น้อย 2 0 0 2
46 สุจิปุลิ 2 0 0 2
47 แสมขาววิทยาคาร 1 7 2 10
48 วัดหลวงแพ่ง 1 4 2 7
49 มารดานฤมล 1 3 1 5
50 วัดคลอง 18 1 3 0 4
51 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 1 2 2 5
52 สุเหร่าเกาะไร่ 1 2 2 5
53 สามัคคีราษฎร์บำรุง 1 2 2 5
54 สุเหร่าคลองใหญ่ 1 2 2 5
55 วัดคู้เกษมสโมสร 1 2 2 5
56 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 1 2 2 5
57 อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 2 1 4
58 บ้านเกาะดอน 1 2 1 4
59 สะแกโดดประชาสรรค์ 1 2 1 4
60 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 1 1 1 3
61 วัดชนะสงสาร 1 1 1 3
62 วัดบึงทองหลาง 1 1 1 3
63 วัดหนามแดง 1 1 0 2
64 บ้านวนท่าแครง 1 1 0 2
65 วัดพรหมสุวรรณ 1 1 0 2
66 วัดแสนภูดาษ 1 1 0 2
67 วัดทด 1 1 0 2
68 วัดบางเกลือ 1 0 8 9
69 วัดสุขาราม 1 0 5 6
70 วัดหนองกระสังสามัคคี 1 0 1 2
71 สุเหร่าคลอง 15 1 0 0 1
72 วัดโพธาราม 1 0 0 1
73 วัดเทพราช 1 0 0 1
74 ปากบึงสิงโต 1 0 0 1
75 ดาราสมุทร 1 0 0 1
76 คลองพานทอง 0 3 1 4
77 วัดกระทุ่ม 0 3 0 3
78 สุเหร่าคลอง 14 0 2 1 3
79 วัดไชยธารา 0 2 1 3
80 สุเหร่าคลอง 20 0 2 0 2
81 สุเหร่าปากคลอง 20 0 2 0 2
82 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 2 0 2
83 สุเหร่าแคราย 0 1 2 3
84 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 1 1 2
85 วัดบางปลานัก 0 1 1 2
86 วัดบางสาย 0 1 0 1
87 เซนต์แอนโทนี 0 1 0 1
88 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 0 1 0 1
89 พรหมานุเคราะห์ 0 1 0 1
90 วัฒนาลัย 0 1 0 1
91 วัดสมานรัตนาราม 0 1 0 1
92 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 1 0 1
93 วัดนิโครธาราม 0 1 0 1
94 วัดบางผึ้ง 0 1 0 1
95 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 0 1 0 1
96 วัดอินทาราม 0 1 0 1
97 บ้านสีล้ง 0 0 2 2
98 สุเหร่าคู้ 0 0 1 1
99 สันติภาพ 0 0 1 1
100 แพ่งพิทยาภูมิ 0 0 1 1
101 บ้านคลอง 21 0 0 1 1
102 วัดลาดยาว 0 0 1 1
103 สุเหร่าคลองหกวา 0 0 1 1
104 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 0 0 1 1
105 วัดบึงตาหอม 0 0 1 1
106 บ้านวังตะเคียน 0 0 1 1
107 วัดใหม่ประเวศ 0 0 1 1
108 วัดบ้านนา 0 0 1 1
109 วัดพนมพนาวาส 0 0 1 1
110 เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 0 0 1 1
111 อนุบาลขวัญตา 0 0 1 1
112 บึงเทพยา 0 0 1 1
113 ตลาดคลอง 16 0 0 0 0
114 ศรีวรการ 0 0 0 0
115 บ้านดอนเกาะกา 0 0 0 0
116 วัดผาณิตาราม 0 0 0 0
117 สุเหร่าคลอง 18 0 0 0 0
118 บ้านบางข้าว 0 0 0 0
119 วัดญาณรังษาราม 0 0 0 0
120 จันทร์เจริญ 0 0 0 0
121 วัดดอนทราย 0 0 0 0
122 วัดอรัญญิการาม 0 0 0 0
123 คลองขวาง 0 0 0 0
124 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0
125 วัดลาดบัว 0 0 0 0
126 วัดสุคันธศีลาราม 0 0 0 0
127 วัดกลางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
128 วัดคลองต้นหมัน 0 0 0 0
129 วัดคลองบ้านโพธิ์ 0 0 0 0
130 วัดดอนสีนนท์ 0 0 0 0
131 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 0 0 0
132 ปัญจพิทยาคาร 0 0 0 0
133 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 0 0 0 0
134 สุเหร่าดอนกลาง 0 0 0 0
135 วัดตะพังคลี 0 0 0 0
136 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 0 0 0
137 ตลาดเปร็ง 0 0 0 0
138 บ้านแขวงกลั่น 0 0 0 0
139 วัดบางปรง 0 0 0 0
140 วัดบางไทร 0 0 0 0
141 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0 0
142 วัดเทพนิมิตร 0 0 0 0
143 สุเหร่าสมอเอก 0 0 0 0
144 สกัด ๘๐ 0 0 0 0
145 วัดแพรกนกเอี้ยง 0 0 0 0
รวม 243 208 175 626

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]