รายการแข่งขันนอกตาราง
**รายการแข่งขันนอกตาราง**
1. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย-หญิง)
    วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย-หญิง)
    
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
3. การประกวดขับขานประสานเสียง
    วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย-หญิง)
    วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
5. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย-หญิง)
    วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

    สถานที่จัดการแข่งขัน
    ณ ห้องประชุมเมืองฯ (ชั้น 3)  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:16 น.