ตารางการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 ตารางการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(รายละเอียดอาคาร/ห้อง ดูเพิ่มเติมจากตารางการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ)คลิกเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:18 น.