ข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขัน สุขศึกษา และดนตรี
กลุ่มสาระดนตรี
ทุกโรงเรียนที่แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ลูกกรุง เพลงสากล เพลงพระราชนิพนธ์
ให้ส่งไฟล์เพลงที่สามารถตัด Guide Melody หรือ ตัด Guide Melody เท่านั้น
(หากไม่สามารถทำได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้)

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ทุกโรงเรียนที่แข่งขัน แอโรบิก คีตะมวยไทย และพื้นฐานด้านกีฬา(มวย)
ให้ส่งไฟล์เพลงพร้อมรายงานตัว เวลา 8.00 - 8.30 น.
(เตรียมไฟล์สำรองเพื่อเปิดจากระบบออนไลน์ ในกรณีที่อุปกรณ์หรือไฟล์ที่เตรียมมาเสียหาย)

 
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:33 น.