การแต่งกายการแข่งขัน นาฎศิลป์
การแต่งกายตามรูปแบบการแสดงในแต่ละประเภทยกเว้นระบำมาตรฐานให้ใส่เสื้อนักเรียนนุ่งโจงกระเบน
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 16:26 น.