สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายภูวดินทร์  มหาปาน
2. เด็กชายสุรินันท์  ศรีผำน้อย
 
1. นายชาญ  เที่ยงตรง
2. นายกวินพรรษ  มาลัย