สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดล่าง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายนพนัฐ  เภตรา
2. เด็กชายเมธัส  แสงลี
 
1. นายขจรศักดิ์  หารบุรุษ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ต่อต้น
 
1. นายสมบูรณ์  กรัษประพันธ์