สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลสมบัติ
2. เด็กหญิงอริสา  เลือดทหาร
 
1. นายอนุรักษ์  พุ่มพวง