สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญสาย
2. เด็กชายสาทศิริ  อ่องรุ่งเรือง
 
1. นายผดุงศักดิ์  ครองสกุล
2. นางสาววันทนา  แดงเจริญ