สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัลพฤกษ์  ช่วยเพ็ชร
2. เด็กชายธีรจักร  อินทปัญญา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชำนาญรบ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณฐพัฒน์  ผ่องโสภา
2. เด็กชายธนพร  คำเงิน
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สุวินัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชำนาญรบ
2. นางสาวทัศนีย์  พยุงวงษ์