สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงนันท์จิรา  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงนิดชา  วารีรัตน์
 
1. นางหรรษา  พุฒตาล
2. นางอาภาภรณ์  ด้วงเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กชายอดิศร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงเมษณีย์  จันทร์คลองใหม่
 
1. นางอาภาภรณ์  ด้วงเจริญ
2. นางหรรษา  พุฒตาล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 70.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   พีระพงษ์
 
1. นายคงเดช  คง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   พุ่มเจริญ
2. เด็กหญิงวิไลพร  ทองดอนน้อย
3. เด็กหญิงอรนลิน  เพ็งสุวรรณ์
 
1. นางอาภาภรณ์  ด้วงเจริญ
2. นางหรรษา  พุฒตาล