สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกิตต์กวิน  มานประเสริฐ
 
1. นายธนากรณ์  บุญเพ็ง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศรัญย์  บุญยะบา
 
1. นางมาลี  เทือกสุบรรณ