สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจัสมิน   มุงอินทร์
2. เด็กหญิงซิลตา  นิมา
3. เด็กหญิงสุกัญญา   มาซอรี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  แสงเปราะ
2. นางสาวภันทิลา  พลเยี่ยม