สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายก๊าฟฟี้   มุงอินทร์
2. เด็กชายธนกฤต  น้ำใจมั่น
3. เด็กชายนเรศ  ปลื้มใจ
4. เด็กชายบัชช๊าร  โต๊ะทิง
5. เด็กชายพชร  มะหะมาน
6. เด็กชายวีรภาพ   เทียนมณี
 
1. นางมาลัย  นวลศรี
2. นางสาววิไลวรรณ  แสงเปราะ
3. นางสาวรัตนา  มะลูลีม