สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปานิตา  โต๊ะมะ
2. เด็กหญิงพัชราภา  วันทองหล่อ
3. เด็กหญิงพัชริน  เซนติมา
4. เด็กหญิงศิริยากรณ์  ดิ่งพุ่ม
5. เด็กหญิงอภิชนันท์  นุหมุดหวัง
 
1. นายสมบัติ  แดงชาติ
2. นางจุฑามาศ  ประสิทธิ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงมิรันตี  แดงชาติ
 
1. นางจุฑามาศ  ประสิทธิ์