สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายพันกร  โพธิ์เลาะ
2. เด็กชายศักรินทร์  เลาะเนาะ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  หวังสะอาด
 
1. นางสาวศรีอุษา  อารีราษฎร์