สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ซูวะมิน
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  เจริญปาละ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศุภสิรา  ซูวะมิน
2. เด็กหญิงอริศรา  บุญวิเศษรัตน์
 
1. นายตรีสุริยา  บูรพาเมธาโกศล
2. นายคำมาย  บาลี