สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พิจารณา
2. เด็กหญิงเพชรลดา  บุตรน้ำเพชร
 
1. นายจักรพันธ์  รักษานนท์
2. นางจินดารัตน์  รักษานนท์