สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายจิระศาสตร์  นามโยม
2. เด็กหญิงเขมอภิสรา  ศรโยธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปวีณา  เกษศรี