สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลอง 21 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง 11 1. เด็กหญิงศิลาลักษณ์  เทพอำนวย
 
1. นางกรรนิการ์  รามางกูร
 
2 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชุดา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงนภาลัย  สมบุญ
3. เด็กหญิงไอรดา  สายเสมา
 
1. นางกรรนิการ์  รามางกูร
2. นางณัฐกฤตา  สาครขันธ์