สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรอนงค์    เหมือนเพ็ชร
2. เด็กชายไผทเทพ  ศรีไผ่
 
1. นางสุณิสา  นักเสียง
2. นายชัยวัฒน์  นนท์ยะโส
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 6 1. เด็กชายชะรอวี่  หวังการะแน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สะนี
3. เด็กหญิงณิชานันท์  เล็งกลาง
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  กุมภะ
2. นางสาวสุภาพร  โซ๊ะมณี