สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศศิธร  พันนาคา
 
1. นายสุริโย  เงินรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนภัสสร  กล่ำรัศมี
 
1. นายสุริโย  เงินรัตน์