สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงอัจจิตา  สมบัติเปี่ยม
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ทัศน์สาธิต
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐการิน  แซ่เฮง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญสาสม
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ทัศน์สาธิต
2. นางสาววิภารัตน์  พูลศิริ