สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตตรา  ร่วมวงศ์
2. เด็กหญิงพิยดา  อรุณพูลทรพย์
3. เด็กชายอานัส  จันทร์แท้
 
1. นางสาววิภารัตน์  กกรัมย์