สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงเทพยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิรดา  มินโด
 
1. นางนภาภรณ์  พิมสอน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญวารินทร์  เลาะหมุด
2. เด็กหญิงญารินดา  มูฮำหมัดอาลี
3. เด็กชายณัฐดนัย  และไหม
4. เด็กหญิงณัฐนลิล  เซ็นสง่า
5. เด็กชายธีรเดช  โต๊ะมุดบำรุง
6. เด็กหญิงนัสนันท์  โต๊ะมี
7. เด็กหญิงภิญญดาภัทร  บางใหญ่
8. เด็กหญิงสุชารัตน์  โต๊ะมิ
9. เด็กหญิงเมธาวินี  จันทร์โสภา
10. เด็กหญิงไอริสา  พรหมพิชัย
 
1. นางสาวนฤมล  มะลิวัล
2. นางสาววีณา  เกตุเลขา
3. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์พงค์