สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62.25 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงดลฤทัย  มาศรี
 
1. นางสาวชลิดา  แซ่อึง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายกันธากรณ์  สอนนุชาติ
2. เด็กชายธันวา  ศรีโรย
3. เด็กชายบุญเกิด  คำซุย
4. เด็กชายประธาน  สนิทวาจา
5. เด็กชายภพชนก  ลิ้มเฮง
6. เด็กชายภาคภูมิ  บุตรลา
 
1. นายเสถียร  เขียวนิล