สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญจพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายคีรีภัทร  คดีธรรม
2. เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สำเร็จศิลป์
4. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สดใส
5. เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตุเอี่ยม
6. เด็กหญิงปณิดา  ชุมเกษียณ
7. เด็กชายพรเพชร  คดีธรรม
8. เด็กหญิงพัณณิตา  หงษ์เจริญ
9. เด็กชายภูริพัฒน์  อินพิทักษ์
10. เด็กหญิงอัจจิมา  ดังสีสัตย์
 
1. นางอรวรรณ  ทองสวัสดิ์
2. นางนฤมล  ทิพโอสถ
3. นายฐิติวุฒิ  คุณธิ