สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนริศรา  โซ๊ะเลาะ
 
1. นางสาวสายฤดี  ชูวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มินเจริญ
 
1. นางสาวสายฤดี  ชูวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงมนัญญา  มลิวัลย์
 
1. นางสาวจรรยา  สมดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวิษณุ  ยีหวังนิ
 
1. นายมานะชัย  ประภาสัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวรรณวุฒิ  ทองสิงห์
 
1. นางสาวจรรยา  สมดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวรรณารัตน์  ยีหวังนิ
 
1. นายมานะชัย  ประภาสัย