สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายทวีวัฒน์  สุนทะวงศ์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฉ่ำสมบูรณ์
 
1. นายเทวา  อุ่นอก
2. นางสาวชนาณัติ  ทองเทศ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงพศิกา  พละศักดิ์
2. เด็กชายวีระเทพ  ถึกสถิตย์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญสุข
 
1. นางสาวฑิราภรณ์  สุขเกษม
2. นางสาวชนาณัติ  ทองเทศ