สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พุฒประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิริวิภา  มีสมบัติ
 
1. นางสาวอนุสา  บุญเรือง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกาญจนาภา  สุขกลาง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ขำสะอาด