สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายปุณนกันต์  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงสุชาดา  แตกฉาน
 
1. นางสาวสุนิสา  เชิงเขา
2. นางสาวศศิธรณ์  ปะนามะตัง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์  อ่อนศิริ
2. เด็กหญิงภวรัญชน์  ทิพย์โกสุม
 
1. นายปราโมช  สมศักดิ์
2. นางสาวอรอำไพ  ลลิตาเศรษฐ์