สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนิโครธาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายปัณณทัต  วรรณพิรุณ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  การเจริญ
3. เด็กหญิงแพรวา  ชาหอม
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  นงพรมมา
2. นายนรเสฏฐ์  พันธ์วิไล