สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางปลานัก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปัณชญา  สังข์ทอง
2. เด็กชายวีรพงศ์  สิงห์มณี
 
1. นายสุธรรม  รอบคอบ
2. นางมุกดา  ใจสมัคร