สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีสุข
2. เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์ภักดี
3. เด็กชายศุภกร   ยงถาวร
4. เด็กชายสุรศักดิ์   บุญสร้าง
5. เด็กชายออมทรัพย์  ศรีประเสริฐ
6. เด็กชายอัฐพล  สุนทรโชติ
 
1. นางสุกันยา  บุตรโคตร
2. นางสาวนวนละออง  สีดา
3. นางสุนทร  รังกลาง