สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพิมพาวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายกล้า  รักถิ่นไทย
2. เด็กชายณัฎฐ์ณภัทร์  แสนดี
 
1. นางสาวกฤตพร  จันทร์คอนทิพย์
2. นางสาวบุปผชาติ  ชูเมือง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนัชชา  เรืองขำ
 
1. นางกนกรวี  นีละมณี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิรายุทธ  ราชบัวน้อย
2. เด็กหญิงชารินี  แสวงสาย
3. เด็กชายณัฐพล  แสงเจริญ
4. เด็กชายธนคิม  สอนจิตร
5. เด็กชายนรินทร์  มณีกรวงศ์
 
1. Mr.Jason  Lawa
2. นางกนกรวี  นีละมณี