งานมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 

♦♦ระดับเขตพื้นที่♦♦
วันที่ 26 สิงหาคม 2562   -- ประชุม ADMIN (กลุ่มโรงเรียน) เขตคุณภาพ เทศบาลเอกชน   
วันที่ 27 สิงหาคม - 26 กันยายน 2562    --  กลุ่มโรงเรียน เขตคุณภาพ เทศบาล เอกชน จัดการแข่งขัน
วันที่  27 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 16.30  --  กำหนดโอนข้อมูลจากกลุ่มโรงเรียน สู่ เขตพื้นที่ฯ  
วันที่  3 - 10  ตุลาคม 2562  --  กำหนดการแก้ไขชื่อผิด /เปลี่ยนตัวตามเกณฑ์ที่กำหนด
วันที่  4 - 5 พฤศจิกายน 2562  --  จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ
วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562  -- จัดการแข่งขันระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก
 
แก้ไขเปลี่ยนตัว สำหรับนักเรียน     **Download**
แก้ไขเปลี่ยนตัว สำหรับครูผู้สอน    **Download**
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:08 น.
♦♦แจ้งลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 
ระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
ของสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
คือ ลำดับที่ 4 ♦♦
วันพุธ ที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:34 น.
••รายชื่อศึกษานิเทศก์รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระ••
กลุ่มสาระ ชื่อ - เบอร์โทร
-ภาษาไทย
-การงานอาชีพ
ศน.ประภาพร โทร.089-4029389
-คณิตศาสตร์
-วิทยาศาสตร์
-นักบินน้อย สพฐ,
ศน.มาโนช โทร.086-1389566
-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-สุขศึกษาและพลศึกษา
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
ศน.ภควัต โทร.086-9054329
-ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
-ศิลปะ สาระดนตรี
-ศิลปะสาระนาฏศิลป์
-คอมพิวเตอร์
ศน.รัศมี โทร.081-3516146
-ภาษาต่างประเทศ
-หุ่นยนต์
-ปฐมวัย
ศน.พัชยา โทร.097-9629891
วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2562 เวลา 16:06 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 165
จำนวนทีม 1,891
จำนวนนักเรียน 4,454
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,946
จำนวนกรรมการ 1,238
ครู+นักเรียน 7,400
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,638
ประกาศผลแล้ว 241/271 (88.93%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 91
สัปดาห์ที่แล้ว 159
เดือนนี้ 60
เดือนที่แล้ว 99
ปีนี้ 1,771
ทั้งหมด 193,667