สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ 59/1 ม .14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ สุขุมวิท ต บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ นางสาวสุภาพรรณ สุขทอง 13.5234687,100.7525142 (0970080347)
2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 222 หมู่ 8 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ ปรัชนียา มาวัชระ 13.641113,100.5718892 (0909694543)
3 โรงเรียนคลองแสนสุข ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 นางสาวณัษฐพร มังคละ 13.5631219,100.5879631 (0972408185)
4 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 120/907 ตำบล ท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 นายศุภชัย ทุมมา 13.506378,100.7267218 (0990401155)
5 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 นางสาวอรัญญา จันทร์มงคล 13.564014,100.6067293 (0635983266)
6 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล แหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 นางสาวศิริพร ริมปิรังสี 13.567458,100.5690293 094-650-9565
7 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 77หมู่7​ ถนนกิ่งแก้ว​ ตำบลราชาเทวะ​ อำเภอ​บางพลี​ จังหวัดสมุทรปราการ​ 10540​ นายวิชา กุมภาพันธ์ 13.702315,100.7329823 081-9209281
8 โรงเรียนพิบูลประชาบาล 79/4-5 ถนนสุขุมวิท ตำบล ท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี 13.5233994,100.6435645 (0879996181)
9 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 99/9 ม.2 ต.หนองปรือ บางพลี อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 วิลาวรรณ ใจกล้า 13.6750152,100.7775513 (0898280602)
10 โรงเรียนวัดคลองเก้า ถนน แพรกษา ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 13.559846,100.6915306
11 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่65 588 ม.4 ถนนสุขุมวิท ตำบล ท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 นางสาวสมฤดี มีชัย 13.5151097,100.6815621 099-0324991
12 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 นายหฤษฏ์ อยู่ปรางค์ 13.6048387,100.710145 (0909908953)
13 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 20 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย - ถนน เทศบาลสำโรงใต้ 21 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 นางสาวนัฐรินทร์ สียางนอก 13.6431766,100.5422686 (0656835676)
14 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 448 เทศบาลคลองด่าน 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นางสาวสกุลวรรณ นกยูง 13.5144175,100.8186833 (0875813826)
15 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 นางสาวศรีจันทร์ สามงามพุ่ม 13.580995,100.741219 (0906861326)
16 โรงเรียนวัดสวนส้ม 2 ซอยวัดสวนส้ม ปู่เจ้าสมิงพราย - เทศบาลสำโรงใต้ 9 ตำบล สำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 นายเชษฐา เพลินจิตต์ 13.6352944,100.5710624 (0926605632)
17 โรงเรียนวัดแค 1 ซอย สุขสวัสดิ์นิเวศน์ 1 ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร 13.6060083,100.5639147 084-876-9298
18 โรงเรียนวัดแหลม 72/4 หมู่ 4 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 นายจักรกฤษณ์ น้อยสวัสดิ์ 13.6121315,100.5077888 (0959482258)
19 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 43/1 ถนน คลองสรรพสามิต แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 นางสุจินดา ฐิโณทัย 13.5680896,100.5456441 089-188-0891
20 โรงเรียนวัดใหญ่ 14/3 ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล 13.5697988,100.529892 (0895166515)
21 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 160 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 นายวันชัย ธีระวรรณสาร 13.5996333,100.5836239 081-376-9760
22 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ซอย ประโคนชัย ซอย 2 ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 นายเอกชัย ยิ้มเอี่ยม 13.5959786,100.5949602 (0853342999)
23 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ หมู่ 1 9 ซอยบ่อนไก่ สุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 นายมนูญ จันทร์ศักดิ์ศรี 13.6278436,100.5309319 089-482-8712
24 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) Unnamed Road ตำบล บางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 นายวันชัย วงษ์วิไลย 13.506021,100.7310542 (0835463134)

: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]