งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-13.00 รายงานตัว 7.00น. เป็นต้นไป มีโต๊ะหน้าขาวให้ 1 ตัว
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า หอประชุมเฉลิมพระเกียรตื ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-13.00 รายงานตัว 7.00น. เป็นต้นไป มีโต๊ะหน้าขาวให้ 1 ตัว
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า หอประชุมเจ้าคุณพระมงคลสีลคุณ อนุสรณ์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 7.00น. เป็นต้นไป มีโต๊ะหน้าขาวให้ 1 ตัว
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า หอประชุมเจ้าคุณพระมงคลสีลคุณ อนุสรณ์ 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 7.00น. เป็นต้นไป มีโต๊ะหน้าขาวให้ 1 ตัว
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่ ห้อง ศาลาโพธิ์ทอง 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00น. รายงานตัว 7.00 เป็นต้นไป มีโต๊ะ หน้าขาว/กลม 1 ตัวให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับปูโต๊ะการแข่งขันด้วย
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่ ห้อง ศาลาโพธิ์ทอง 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00น. รายงานตัว 7.00 เป็นต้นไป มีโต๊ะ หน้าขาว/กลม 1 ตัวให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับปูโต๊ะการแข่งขันด้วย
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสมุทรวีราภรณ์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 12

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 13 - 24

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 36

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 48
รอบเช้า 09.00 เป็นต้นไป และรอบบ่าย 13.00 เป็นต้นไป รอบเช้ารายงานตัว 07.00น. และรอบบ่าย รายงานตัว 11.00น. - มีโต๊ะหน้าขาวให้ 1 ตัว ส่งเล่มโครงงานและแผ่นCD ภายในวันที่25 พ.ย.62 ที่ โรงเรียนวัดใหญ่ 14/3 หมู่ที่ 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสมุทรวีราภรณ์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 12

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 13 - 24

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 36

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 48
รอบเช้า 09.00 เป็นต้นไป และรอบบ่าย 13.00 เป็นต้นไป รอบเช้ารายงานตัว 07.00น. เป็นต้นไป และรอบบ่าย รายงานตัว 11.00น. - มีโต๊ะหน้าขาวให้ 1 ตัว ส่งเล่มโครงงานและแผ่นCD ภายในวันที่25 พ.ย.62 ที่ โรงเรียนวัดใหญ่ 14/3 หมู่ที่ 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ อาคารสวาทยานนท์ 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสวาทยานนท์ 2 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00น. รายงานตัว 7.00 เป็นต้นไป มีโต๊ะหน้าขาว 1 ตัวให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับปูโต๊ะการแข่งขันด้วย
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ อาคารสวาทยานนท์ 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสวาทยานนท์ 2 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00น. รายงานตัว 7.00 เป็นต้นไป มีโต๊ะหน้าขาว 1 ตัวให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับปูโต๊ะการแข่งขันด้วย
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โรงยิม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 12

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 13 - 24

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 36

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 48
รอบเช้า 09.00 เป็นต้นไป และรอบบ่าย 13.00 เป็นต้นไป รอบเช้ารายงานตัว 07.00น. และรอบบ่าย รายงานตัว 11.00น. - มีโต๊ะหน้าขาวให้ 1 ตัว ส่งเล่มโครงงานและแผ่นCD ภายในวันที่25 พ.ย.62 ที่ โรงเรียนวัดใหญ่ 14/3 หมู่ที่ 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โรงยิม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 12

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 13 - 25

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 36

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 48
รอบเช้า 09.00 เป็นต้นไป และรอบบ่าย 13.00 เป็นต้นไป รอบเช้ารายงานตัว 07.00น. และรอบบ่าย รายงานตัว 11.00น. - มีโต๊ะหน้าขาวให้ 1 ตัว ส่งเล่มโครงงานและแผ่นCD ภายในวันที่25 พ.ย.62 ที่ โรงเรียนวัดใหญ่ 14/3 หมู่ที่ 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ หอประชุมสวาทยานนท์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมสวาทยานนท์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00น. รายงานตัว 7.00 เป็นต้นไป โต๊ะหน้าขาว 1 ตัว - ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับปูโต๊ะการแข่งขันด้วย
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ หอประชุมสวาทยานนท์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมสวาทยานนท์ 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00น. รายงานตัว 7.00 เป็นต้นไป โต๊ะหน้าขาว 1 ตัว - ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับปูโต๊ะการแข่งขันด้วย
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ หอประชุมสวาทยานนท์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมสวาทยานนท์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00น. รายงานตัว 7.00 เป็นต้นไป โต๊ะหน้าขาว 1 ตัว - ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับปูโต๊ะการแข่งขันและปลั๊กพ่วงสำหรับเตาไฟฟ้า
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ หอประชุมสวาทยานนท์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมสวาทยานนท์ 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00น. รายงานตัว 7.00 เป็นต้นไป โต๊ะหน้าขาว 1 ตัว - ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับปูโต๊ะการแข่งขันและปลั๊กพ่วงสำหรับเตาไฟฟ้า
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแค หอประชุมสวาทยานนท์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมสวาทยานนท์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00น. รายงานตัว 7.00 เป็นต้นไป โต๊ะหน้าขาว 1 ตัว - ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับปูโต๊ะการแข่งขันด้วย
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแค หอประชุมสวาทยานนท์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมสวาทยานนท์ 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00น. รายงานตัว 7.00 เป็นต้นไป โต๊ะหน้าขาว 1 ตัว - ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับปูโต๊ะการแข่งขันด้วย


: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]