งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 -12.00 น. , 13.00 – 16.30 น. รายงานตัว:วันที่ 7 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-13.00 น ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 8 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 9 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 234 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 -12.00 น. , 13.00 – 16.30 น. รายงานตัว:วันที่ 7 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-13.00 น ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 8 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 9 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง 244 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 -12.00 น. , 13.00 – 16.30 น. รายงานตัว:วันที่ 7 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-13.00 น ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 8 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 9 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อาคารเอนกประสงค์ 3 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 16.30 รายงานตัว:วันที่ 7 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-13.00 น ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 8 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 9 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อาคารเอนกประสงค์ 3 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 16.30 รายงานตัว:วันที่ 7 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-13.00 น ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 8 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 9 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อาคารเอนกประสงค์ 3 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 16.30 รายงานตัว:วันที่ 7 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-13.00 น ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 8 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 9 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม ห้องสมุดมีวัฒนะ ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว:วันที่ 7 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-12.45 ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 8 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 9 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารพอเพียงเพื่อพ่อ ชั้น 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว:วันที่ 7 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-12.45 ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 8 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 9 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อาคารเอนกประสงค์2 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 16.30 รายงานตัว : 07.30 – 12.30 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อาคารเอนกประสงค์1 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 16.30 รายงานตัว : 07.30 – 12.30 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 1 (สวนส้ม) ชั้น 1 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 12 , 12.00 – 12.45 น.ลำดับที่ 13 – 24 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 25 - 36 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 37 - 48
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม ลานรุ่งอรุณ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 12 , 12.00 – 12.45 น.ลำดับที่ 13 – 24 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 25 - 36 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 37 - 48
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม หอประชุมเอนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 12 , 12.00 – 12.45 น.ลำดับที่ 13 – 24 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 25 - 36 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 37 - 48
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแหลม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-19.30 รายงานตัว: เวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-24 , เวลา 12.00 - 12.45 น.ลำดับที่ 25-48
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแหลม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-19.30 รายงานตัว: เวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-24 , เวลา 12.00 - 12.45 น.ลำดับที่ 25-48
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแหลม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-19.30 รายงานตัว: เวลา 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1-24 , เวลา 12.00 - 12.45 น.ลำดับที่ 25-48
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 331 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 -12.00 น. , 13.00 – 16.30 น. รายงานตัว:วันที่ 7 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-13.00 น ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 8 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 9 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 336 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 -12.00 น. , 13.00 – 16.30 น. รายงานตัว:วันที่ 7 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-8, 12.00-13.00 น ลำดับที่ 9-16 / วันที่ 8 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 17-24, 12.00-12.45 ลำดับที่ 25-32 / วันที่ 9 ธ.ค. 62 07.30-08.30 ลำดับที่ 33-40, 12.00-12.45 ลำดับที่ 41-48


: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]