งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง อาคารเอนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-17.00 รายงานตัววันที่ 7 ธันวาคม 2562 : 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 12 (เช้า) 09.00 – 10.00 น. ลำดับที่ 13 - 24 (เช้า) 11.00 – 12.00 น. ลำดับที่ 25 - 36 (บ่าย) 12.30 – 13.30 น. ลำดับที่ 37 - 48 (บ่าย)
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง อาคารเอนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-17.00 รายงานตัววันที่ 8 ธันวาคม 2562 : 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 12 (เช้า) 09.00 – 10.00 น. ลำดับที่ 13 - 24 (เช้า) 11.00 – 12.00 น. ลำดับที่ 25 - 36 (บ่าย) 12.30 – 13.30 น. ลำดับที่ 37 - 48 (บ่าย)
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง ลานกีฬาอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 48
9:00-17:00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07:30 - 08:30 น. ลำดับที่ 1 - 12, 11:00 - 12:00 น. ลำดับที่ 13 - 24 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07:30 - 08:30 น. ลำดับที่ 25 - 36, 11:00 - 12:00 น. ลำดับที่ 37- 48
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่65 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 1 - 12 , 11.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 13 - 24 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 - 08.30 น. ลำดับที่ 25 - 36 , 11.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 37 - 48
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ลานกีฬาอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 12 , 11.00 – 12.00 น.ลำดับที่ 13 - 24 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 25 - 36 , 11.00 – 12.00 น.ลำดับที่ 37 - 48
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลประชาบาล ลานกีฬาอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 12 (เช้า) , 11.00 – 12.00 น.ลำดับที่ 13 - 24 (บ่าย) วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 25 - 36 (เช้า) , 11.00 – 12.00 น.ลำดับที่ 37 - 48 (บ่าย)
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนคลองแสนสุข อาคารสิทธิไชย ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 1-48
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองแสนสุข อาคารสิทธิไชย ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 รายงานตัว 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-48


: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]