งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ เฉลิมพระเกียรติ(อุตสาหกรรมบริการ) ชั้น 5 ห้อง 15505 (เวทีขนาด 6x6 เมตร สูง 10-15 ซม.) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-12.00 13.00-16.30 09.00-12.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-16 เวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 17-32 เวลา 11.30-12.30 น. ห้องเก็บตัว : 15501 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 33-48 เวลา 07.30-08.30 น. ห้องเก็บตัว :15501
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ เฉลิมพระเกียรติ(อุตสาหกรรมบริการ) ชั้น 5 ห้อง 15505 (เวทีขนาด 6x6 เมตร สูง 10-15 ซม.) 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
13.00-16.30 09.00-12.00 13.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-16 เวลา 11.30-12.30 น. ห้องเก็บตัว :15501รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 17-32 เวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 33-48 เวลา 11.30-12.30 น. ห้องเก็บตัว : 15501
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ เฉลิมพระเกียรติ(อุตสาหกรรมบริการ) ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการอาหาร (พื้นที่ในการแสดง 6X4 เมตร) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-12.00 13.00-16.30 09.00-12.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-16 เวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 17-32 เวลา 11.30-12.30 น. รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 33-48 เวลา 07.30-08.30 น. ห้องเก็บตัว : 15302
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ เฉลิมพระเกียรติ(อุตสาหกรรมบริการ) ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการอาหาร (พื้นที่ในการแสดง 6x4 เมตร) 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
13.00- 16.30 09.00- 12.00 13.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-16 เวลา 11.30-12.30 น. รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 17-32 เวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 33-48 เวลา 11.30-12.30 น. ห้องเก็บตัว : 15302
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ เฉลิมพระเกียรติ(อุตสาหกรรมบริการ) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการเครื่องดื่ม 15201 (พื้นที่ในการแสดง 5.5 x 6 เมตร) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-12.00 13.00-16.30 09.00-12.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-16 เวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 17-32 เวลา 11.30-12.30 น. ห้องเก็บตัว : 15301,15401 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 33-48 เวลา 07.30-08.30 น. ห้องเก็บตัว : 15301,15401
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ เฉลิมพระเกียรติ(อุตสาหกรรมบริการ) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการเครื่องดื่ม 15201 (พื้นที่ในการแสดง 5.5 x 6 เมตร) 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
13.00- 16.30 09.00-12.00 13.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-16 เวลา 11.30-12.30 น. ห้องเก็บตัว : 15301,15401 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 17-32 เวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 33-48 เวลา 11.30-12.30 น. ห้องเก็บตัว : 15301,15401
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อุตสาหกรรมบริการ) ชั้น 1 ห้อง ประชุม 1510(2) (พื้นที่ในการแสดง 4.8x8.4 เมตร) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09:00-12.00 13.00-16.30 09.00-12.00 รายงงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-16 เวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 17-32 เวลา 11.30-12.30 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 33-48 เวลา 07.30-08.30 น.
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อุตสาหกรรมบริการ) ชั้น 1 ห้อง ประชุม 1510(2) (พื้นที่ในการแสดง 4.8x8.4 เมตร) 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
13.00-16.30 09.00-12.00 13.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-16 เวลา 11.30-12.30 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 17-32 เวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 33-48 เวลา 11.30-12.30 น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อุตสาหกรรมบริการ) ชั้น 1 ห้อง สัมมนา 4-5 (พื้นที่ในการแสดง 6x4 เมตร) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09:00-12.00 13.00-16.30 09.00-12.00 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-16 เวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 17-32 เวลา 11.30-12.30 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 33-48 เวลา 07.30-08.30 น. *พักเต้นท์กลางสนามหญ้าหน้าอาคาร
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อุตสาหกรรมบริการ) ชั้น 1 ห้อง สัมมนา 4-5 (พื้นที่ในการแสดง 6x4 เมตร) 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
13.00- 16.30 09.00-12.00 13.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-16 เวลา 11.30-12.30 น. รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 17-32 เวลา 07.30-08.30 น. ลำดับที่ 33-48 เวลา 11.30-12.30 น. *พักเต้นท์กลางสนามหญ้าหน้าอาคาร


: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]