งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องป. 6/2 ห้องเก็บตัวชั้น 3 ห้อง ป.4/3 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24

6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 - 12.00น. 13.00 - 17.00น. ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.30-08.30น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 11.30-12.30น
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องป. 6/1 ห้องเก็บตัวชั้น 3 ห้อง ป.4/4 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24

6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 - 12.00น. 13.00 - 17.00น. ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30น.
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องป. 5/2 ห้องเก็บตัว ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24

6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 - 12.00น. 13.00 - 17.00น. ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30น. ลำดับที่ 25-48 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30น.
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องป. 4/2 ห้องเก็บตัวชั้น 2 ห้อง ป.5/1 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 12.00น. 13.00 - 17.00น. 09.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 1 - 16 รายงานตัว 07.30 - 08.30 ลำดับที่ 17 - 32 รายงานตัว 11.30 - 12.30 ลำดับที่ 33 - 48 รายงานตัว 07.30-08.30น.
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/1 ห้องเก็บตัว ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 16

6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 17 - 32

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 12.00น. 13.00 - 17.00น. 09.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 1 - 16 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 ลำดับที่ 17 - 32 รายงานตัวเวลา 11.30 - 12.30 ลำดับที่ 33 - 48 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ลานโดมคุณธรรม 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 12

6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 13 - 24

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 36

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 48
09.00 - 12.00น. 13.00 - 17.00น. 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 17.00น. ลำดับที่ 1-12 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 ลำดับที่ 13-24 11.30 - 12.30 ลำดับที่ 25-36 07.30-08.30 ลำดับที่ 37-48 11.30-12.30น.
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 17.00น. รายงานตัว เวลา 07.00-08.30น. ให้ผู้เข้าแข่งขันนำกระดานครอสเวิร์ดพร้อมโทรศัพท์มือถือที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจับเวลามาด้วยในวันแข่งขัน
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ห้องประชุมศูนย์การ เรียนรู้ 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 17.00น. รายงานตัว เวลา 07.00-08.30น. ให้ผู้เข้าแข่งขันนำกระดานครอสเวิร์ดพร้อมโทรศัพท์มือถือที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจับเวลามาด้วยในวันแข่งขัน
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องป. 2/1 ห้องเก็บตัว ป. 2/2 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24

6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 - 12.00น. 13.00 - 17.00น. ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ลำดับที่25-48 11.30-12.30น.
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป. 2/1 ห้องเก็บตัวชั้น 2 ห้อง ป.1/2 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24

6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 - 12.00น. 13.00 - 17.00น. ลำดับที่ 1-24 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ลำดับที่25-48 11.30-12.30น.
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 ห้องเก็บตัว ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 12.00น. ลำดับที่ 19, 20 และ 48 รายงานตัว 07.30-08.30น.


: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]