ลำดับ เขต
1 สพป. กรุงเทพมหานคร
2 สพป. กาญจนบุรี เขต 1
3 สพป. กาญจนบุรี เขต 2
4 สพป. กาญจนบุรี เขต 3
5 สพป. กาญจนบุรี เขต 4
6 สพป. จันทบุรี เขต 1
7 สพป. จันทบุรี เขต 2
8 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
9 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
10 สพป. ชลบุรี เขต 1
11 สพป. ชลบุรี เขต 2
12 สพป. ชลบุรี เขต 3
13 สพป. ชัยนาท
14 สพป. ตราด
15 สพป. นครนายก
16 สพป. นครปฐม เขต 1
17 สพป. นครปฐม เขต 2
18 สพป. นนทบุรี เขต 1
19 สพป. นนทบุรี เขต 2
20 สพป. ปทุมธานี เขต 1
21 สพป. ปทุมธานี เขต 2
22 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
23 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
24 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
25 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
26 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
27 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
28 สพป. ระยอง เขต 1
29 สพป. ระยอง เขต 2
30 สพป. ราชบุรี เขต 1
31 สพป. ราชบุรี เขต 2
32 สพป. ลพบุรี เขต 1
33 สพป. ลพบุรี เขต 2
34 สพป. สมุทรปราการ เขต 1
35 สพป. สมุทรปราการ เขต 2
36 สพป. สมุทรสงคราม
37 สพป. สมุทรสาคร
38 สพป. สระบุรี เขต 1
39 สพป. สระบุรี เขต 2
40 สพป. สระแก้ว เขต 1
41 สพป. สระแก้ว เขต 2
42 สพป. สิงห์บุรี
43 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
44 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
45 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
46 สพป. อ่างทอง
47 สพป. เพชรบุรี เขต 1
48 สพป. เพชรบุรี เขต 2

: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]