ลำดับ เขต ผลการแข่งขัน สรุปเหรียญฯ
1 สพป. กรุงเทพมหานคร ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป. จันทบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป. จันทบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป. ชลบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป. ชลบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป. ชลบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป. ชัยนาท ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป. ตราด ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป. นครนายก ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป. นครปฐม เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป. นครปฐม เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป. นนทบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป. นนทบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป. ปทุมธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป. ปทุมธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป. ระยอง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป. ระยอง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป. ราชบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพป. ราชบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
32 สพป. ลพบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
33 สพป. ลพบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
34 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
35 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
36 สพป. สมุทรสงคราม ดูผล ดูเหรียญ
37 สพป. สมุทรสาคร ดูผล ดูเหรียญ
38 สพป. สระบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
39 สพป. สระบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
40 สพป. สระแก้ว เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
41 สพป. สระแก้ว เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
42 สพป. สิงห์บุรี ดูผล ดูเหรียญ
43 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
44 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
45 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
46 สพป. อ่างทอง ดูผล ดูเหรียญ
47 สพป. เพชรบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
48 สพป. เพชรบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ

: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]