สพป. สมุทรสาคร

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1953 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 7 36 12
2 1954 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 4 11 7
3 1955 โรงเรียนบ้านคลองตัน 2 4 3
4 1956 โรงเรียนบ้านคลองแค 2 10 4
5 1957 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 3 15 6
6 1958 โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก 1 1 1
7 1959 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 1 1 1
8 1960 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 1 3 2
9 1962 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 18 42 30
10 1963 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 5 23 12
11 1964 โรงเรียนบ้านแคราย 1 3 2
12 1966 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 1 2 2
13 1968 โรงเรียนวังนกไข่ 1 3 2
14 1969 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 2 3 3
15 1970 โรงเรียนวัดคลองครุ 10 25 17
16 1971 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 5 6 6
17 1972 โรงเรียนวัดท่าเสา 8 38 18
18 1973 โรงเรียนวัดนางสาว 4 7 7
19 1974 โรงเรียนวัดบางขุด 1 5 2
20 1975 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 2 6 3
21 1976 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 4 6 6
22 1977 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1 1 1
23 1978 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 5 20 10
24 1979 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 7 16 12
25 1980 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 10 19 16
26 1981 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 12 58 28
27 1982 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 6 106 29
28 1983 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 9 13 13
29 1984 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 2 10 2
30 1985 โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 5 2
31 1986 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 3 20 10
32 1987 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 1 3 2
33 1988 โรงเรียนวัดหนองบัว 2 6 4
34 1989 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1 2 2
35 1990 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1 6 3
36 1991 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 2 8 4
37 1992 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 1 10 3
38 1993 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 1 1 1
39 1994 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 6 9 8
40 1995 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 8 28 16
41 1996 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1 1 1
42 1997 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 6 45 15
43 1999 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 1 3 2
44 2000 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 1 1 1
45 2003 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 1 2 2
46 2004 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 2 4 3
47 2005 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 8 17 13
48 2006 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 12 24 18
49 2016 โรงเรียนเอกชัย 6 12 9
50 1965 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1 1 1
51 1967 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 2 9 5
52 1998 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 3 3 3
53 2001 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 4 7 6
54 2002 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1 1 1
55 2007 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 2 29 9
56 2008 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 3 2
57 2009 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 1 1
58 2010 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 2 2 2
59 2011 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 2 16 7
60 2012 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 2 9 4
61 2013 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 4 8 6
62 2014 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 1 1 1
63 2015 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 1 6 1
64 1961 โรงเรียนบ้านปล่องเหลื่ยม 1 2 2
รวม 228 798 427
1225

: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]