สพป. สระแก้ว เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2218 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 1 1
2 2219 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1 6 3
3 2220 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 2 11 4
4 2222 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1 2 2
5 2223 โรงเรียนบีกริม 3 7 6
6 2224 โรงเรียนบ้านกะสัง 5 20 10
7 2225 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 3 9 5
8 2226 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 1 1
9 2227 โรงเรียนบ้านคลองวัว 2 2 2
10 2228 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 10 3
11 2229 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 1 3 2
12 2230 โรงเรียนบ้านตะโก 1 2 2
13 2231 โรงเรียนบ้านตุ่น 1 6 3
14 2232 โรงเรียนบ้านทดเจริญ 2 8 4
15 2233 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1 1 1
16 2234 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 5 46 13
17 2236 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 5 24 11
18 2237 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 11 17 15
19 2238 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1 1 1
20 2239 โรงเรียนบ้านมะกอก 1 3 2
21 2240 โรงเรียนบ้านรัตนะ 6 11 10
22 2241 โรงเรียนบ้านวังยาว 4 5 5
23 2242 โรงเรียนบ้านวังรี 2 10 4
24 2243 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1 3 2
25 2244 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 1 1 1
26 2245 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 5 4
27 2246 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 2 2
28 2247 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 5 14 9
29 2248 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 1 10 3
30 2249 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 2 2
31 2250 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1 1 1
32 2251 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 3 2
33 2252 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 11 7
34 2253 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 3 2
35 2254 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 3 3
36 2255 โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 2 2
37 2256 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 1
38 2257 โรงเรียนบ้านหันทราย 6 10 9
39 2258 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1 2 2
40 2259 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 4 31 10
41 2260 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 2 4 3
42 2261 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 1 1 1
43 2262 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 3 6 5
44 2263 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 1 1
45 2264 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 3 6 5
46 2265 โรงเรียนบ้านโคกไพล 3 11 7
47 2266 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1 2 2
48 2267 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 3 9 6
49 2268 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1 1 1
50 2269 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 4 13 8
51 2270 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 2 6 3
52 2271 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 4 4 4
53 2272 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 1 2 2
54 2273 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 3 7 5
55 2276 โรงเรียนร่มเกล้า 7 20 12
56 2277 โรงเรียนวัดหนองติม 6 11 8
57 2278 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 2 6 4
58 2279 โรงเรียนสระปทุม 3 7 5
59 2281 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 3 5 4
60 2282 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 17 71 33
61 2283 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 7 9 8
62 2284 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 3 21 7
63 2287 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1 1 1
64 2288 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1 6 4
65 2221 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 1 1 1
66 2274 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1 2 1
67 2275 โรงเรียนพวงคราม 17 37 30
68 2280 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 3 5 3
69 2235 โรงเรียนบ้านนางาม 1 20 6
70 2285 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 3 5 4
71 2286 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 9 28 11
รวม 214 638 367
1005

: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022
: : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : :
นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]